ข้อมูลสาขา


 

1. สาขาสวนดอก (สำนักงานใหญ่) เชียงใหม่  
โทร 061-229-2000
เวลาทำการ : 8.30-21.00 (เปิดทุกวัน)
แผนที่ : https://goo.gl/3YVdH1

2. สาขาหนองหอย (เชียงใหม่)
โทร 061-402-2000
เวลาทำการ : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)
แผนที่ : https://goo.gl/SWRJYf

3. สาขาข่วงสิงห์ (เชียงใหม่)
โทร 099-234-2000
เวลาทำการ : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)
แผนที่ : https://goo.gl/HPV6f0

4. สาขาสันทราย (เชียงใหม่)
โทร 061-392-2000
เวลาทำการ : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)
แผนที่ : https://goo.gl/JXz6tR

5. สาขาแม่เหี๊ยะ (เชียงใหม่)
โทร 061-269-2000
เวลาทำการ : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)
แผนที่ : https://goo.gl/AxQtvX

6. สาขาบวกครก (เชียงใหม่)
โทร 061-247-2000
เวลาทำการ : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)
แผนที่ : https://goo.gl/PTb0DL

7. สาขาจอมทอง (เชียงใหม่)
โทร 061-238-2000
เวลาทำการ : 8.30-20.00 (หยุดวันอาทิตย์)
แผนที่ : https://goo.gl/nK3UYv

8. สาขารวมโชค (เชียงใหม่)
โทร 061-239-2000
เวลาทำการ : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)
แผนที่ : https://goo.gl/pqZEcD

9. สาขาลำพูน
โทร 061-031-2000
เวลาทำการ : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)
แผนที่ : https://goo.gl/LWvWPL

10. สาขาบ้านดู่ (เชียงราย)
โทร 061-189-2000
เวลาทำการ : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)
แผนที่ : https://goo.gl/maps/ifXVThGWxDP2

11. สาขาป่าก่อ (เชียงราย)
โทร 061-178-2000
เวลาทำการ : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)
แผนที่ : https://goo.gl/OxAhXJ

12. สาขาพิษณุโลก
โทร 099-098-2000
เวลาทำการ :8.00-20.00 (เปิดทุกวัน)
แผนที่ : https://goo.gl/BdQXEz

13. สาขาบ้านคลอง (พิษณุโลก)
โทร 061-029-2000
เวลาทำการ : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)
แผนที่ : https://goo.gl/NYxyQY

14. สาขาอุดรธานี
โทร 09-9091-2000
เวลาทำการ : 8.30-20.00 (เปิดทุกวัน)
แผนที่ : https://goo.gl/maps/UghEbEUpgmn